CineMart Selection เปิดตัวสำหรับรุ่นที่ 40

International Film Festival Rotterdamได้เปิดตัวโปรเจกต์ภาพยนตร์คัดสรร 20 โปรเจกต์และโปรเจกต์แบบสมจริง 5 โปรเจ็กต์สำหรับCineMart รุ่นที่ 40 ซึ่งเป็นตลาดร่วมผลิตของเทศกาล ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มกราคมถึง 1 กุมภาพันธ์ หลังจากเผยแพร่ออนไลน์ไปแล้ว 2 ฉบับ ตลาดคือ เป็นเจ้าภาพด้วยตนเองเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี...